Wydawnictwa i Custom Publishing

WIZUAL  tworzy atrakcyjny dla odbiorcy kontent zapewniający realizację celów biznesowych naszych klientów. Efektywność tworzonych przez WIZUAL  narzędzi komunikacji podlega stałej weryfikacji.

Publikacje te, przy rozsądnym poziomie kosztów, oferują skuteczne dotarcie  do grupy docelowej naszych Klientów. Najważniejsze korzyści wydawnictw firmowych i  custom publishing:

  • Budowanie długofalowych relacji z klientami.
  • Precyzyjne dotarcie do grupy docelowej.
  • Zmiana kontekstu postrzegania marki.
  • Optymalizacja wydatków. Dzięki synergii mediów ( druk, Internet ) wykorzystywanych w Custom Publishing
  • Zbudowanie poczucia wspólnoty. Wydawnictwa Custom Publishing skutecznie łączą pracowników oddziałów firmy.
  • Poprawa jakości komunikacji
  • Motywacja do pracy

Custom publishing lub content publishing, to kompleksowe publikacje przygotowane na zlecenie. Mogą mieć formę tradycyjnego papierowego magazynu,  jak  również newslettera, katalogu czy magazynu internetowego (e-zin). Służą do komunikacji z klientem, partnerem biznesowym lub z pracownikami.

Publikacje custom publishing są doskonale dopasowane do grupy docelowej, co pozwala na bezpośredni kontakt z odbiorcą. Budują jego świadomość dotyczącą marki, edukują o jej właściwościach i zaletach.
Budują też lojalność i wiarygodność, przedstawiając konkretne treści, które odpowiadają na potrzeby i zainteresowania odbiorcy.

Żadne inne medium nie jest w stanie zatrzymać uwagi odbiorcy na tak długo jak prasa konsumencka. Średni czas obcowania z magazynem wynosi około 20 minut. Dla porównania oglądanie billboardu trwa 5 sekund, a reklamy telewizyjnej 30 sekund – jeśli oczywiście jest wystarczająco atrakcyjna.